BLACK BERRIESSTONE CHIC RING

£7.99
1.6CM | RING
THREE BLACK STONE BERRIES
RING SIZE 2.5 CM * 3.5 CM
RING DIAMETER 1.6 CM

BLACK BERRIESSTONE CHIC RING listed in:

,